Onze diensten

_____

 

administraties2 1000x350

 

• Verzorgen financiële administratie
Een goede financiële administratie is voor uw onderneming van groot belang. Afhankelijk van uw wensen kunnen wij voor u de financiële administratie per maand, per kwartaal of per jaar verwerken. Ook kunnen wij de door uzelf gevoerde financiële administratie controleren en u desgewenst hierin begeleiden en adviseren.

• Opstellen tussentijdse cijfers en prognoses
Aan de hand van de gegevens van de financiële administratie kunnen wij voor u tussentijdse cijfers en/of financiële prognose opstellen. Deze cijfers zijn van belang bij verkrijgen van financieringen of het aangaan van nieuwe investeringen.

• Samenstellen jaarrekening
De balans is voor elke onderneming belangrijk. Inzicht in de stand van de debiteuren en crediteuren, wat is de onderneming verschuldigd aan belastingen en welke veranderingen hebben er plaatsgevonden op financieel gebied binnen de onderneming. Al deze informatie kunt u afleiden uit de jaarrekening. Aan de hand van de gevoerde financiële administratie kunnen wij voor u de jaarrekening samenstellen. Uiteraard worden onze jaarrekeningen opgesteld conform de richtlijnen voor de jaarverslaggeving.

• Opstellen publicatiestukken
Een rechtspersoon is verplicht om na afloop van een boekjaar de cijfers te publiceren bij de Kamer van Koophandel. Wij kunnen voor u deze publicatiestukken opstellen.

• Verzorgen salarisadministratie
Iedere werkgever dient een deugdelijke salarisadministratie te voeren. Hierbij is ondermeer van belang of op uw onderneming een CAO van toepassing is. Aan de hand van de laatste fiscale regels kunnen wij voor u de complete salarisadministratie verzorgen, inclusief loonstroken, aangiften loonheffingen en de benodigde jaaropgaven.

 

belastingadvies2 1000x350

 

• Verzorgen aangifte omzetbelasting
Als ondernemer bent u verplicht om maandelijks, per kwartaal of per jaar een aangifte omzetbelasting in te dienen. De verschuldigde dan wel terug te vragen omzetbelasting volgt uit uw financiële administratie. Via onze software kunnen wij voor u de gevraagde aangifte omzetbelasting indienen.

• Aangifte inkomstenbelasting
Zowel voor een particulier als ondernemer kunnen wij voor u de aangifte inkomstenbelasting samenstellen. Hierbij is het van groot belang dat alle mogelijke aftrekposten worden meegenomen. Als Register Belastingadviseur beschikken wij over de juiste kennis om de aangifte voor u zo optimaal mogelijk samen te stellen. Zo kunt u er van uit gaan dat u niet teveel belasting betaalt.

• Aangifte vennootschapsbelasting
Een besloten vennootschap dient jaarlijks een aangifte vennootschapsbelasting in te dienen. Deze aangifte wordt samengesteld aan de hand van de opgestelde jaarrekening. Bij het bepalen van de belastbare winst kan van diverse fiscale faciliteiten gebruik worden gemaakt. Hierbij kunt u onder andere denken aan de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek en deelnemingsvrijstelling.

• Toeslagen
Nederland kent diverse soorten toeslagen, zoals de zorgtoeslag, huurtoeslag, kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag. Vaak wordt vergeten deze toeslagen aan te vragen. Uiteraard kunnen wij u hierbij helpen.

• Fiscale advisering
Anticiperen op wat komen gaat, en sterker nog, op wat wellicht komen gaat maakt dat creativiteit en innovatief denken de basis vormen voor de werkwijze bij onze fiscale advisering Dit doen wij natuurlijk binnen de passende en geldende wettelijke kaders.

• Estate Planning
Elke gebeurtenis in het mensenleven, privé of zakelijk, heeft fiscale gevolgen. Voor onze Estate Planning weten als geen ander wat deze gevolgen kunnen zijn. En wat belangrijker is, hoe deze kunnen worden voorkomen dan wel geoptimaliseerd? Met name hier geldt dat tijdig en adequaat handelen noodzaak is.